เกี่ยวกับเรา

  

 

 

บริษัท สยามมุ้งลวด อะลูมิเนียมพัฒนา จำกัด  

    ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามมุ้งลวด ได้เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2524 บนถนนโชคชัยสี่  ต่อมาในปี พ.ศ.2530 ได้ย้ายที่ทำการมาที่ถนนศรีนครินทร์และก่อตั้งโรงงานผลิตที่ถนนบางนาตราด กม.24  โดยได้จดทะเบียนเป็น "บริษัท สยามมุ้งลวด อะลูมิเนียมพัฒนา จำกัด"

    ตลอดระยะเวลา 30 กว่าปี บริษัทฯดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบมาโดยตลอด ทำให้เจ้าของบ้านหรือลูกค้ามีความมั่นใจ  โดยทางบริษัทฯ มีความเข้าใจว่า เจ้าของบ้านต้องการสินค้าที่ดี มีคุณภาพ พร้อมกับความสวยงาม ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญ ประสบการณ์ ของช่างและผู้รับงาน  

     บริษัท สยามมุ้งลวดฯ ได้พัฒนารูปแบบของอลูมิเนียมให้มีความแข็งแรง และความสวยงาม โดยมีการดีไซน์รูปแบบอลูมิเนียมลายบัว  ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทางบริษัทฯ ตอบสนองความต้องการของเจ้าของบ้าน เพื่อให้ประตูหน้าต่าง  อลูมิเนียมกระจกและมุ้งลวด อยู่คู่บ้านคุณไปอีกนาน

 

 

    


 

 

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 164,311