งานกั้นห้อง

งานกั้นห้อง

 

สิ่งที่ต้องคำนึงถึง

การกั้นห้องต้องคำนึงถืง การจัดวางและการตกแต่งภายในด้วย เช่น ทางเข้าออกประตู ควรมีขนาดเท่าไหร่ ควรใช้บานเปิด หรือบานเลื่อน เข้าออกทางไหน การจัดวางเฟอร์นิเจอร์จะจัดวางอย่างไร เกะกะหรือไม่  ต้องการหน้าต่างเพื่อช่วยในการถ่ายเทอากาศหรือไม่ ต้องการความเป็นสวนตัวแค่ไหน

 ตำแหน่งที่ติดตั้ง ส่วนของเพดานเป็น ปูนหรือฝ้า จะติดตั้งอย่างไรให้แข็งแรง เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องพิจารณาในการออกแบบด้วย

 

 

Visitors: 164,311